Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaaja tai lastenohjaaja

Etelä-Pohjanmaan Opisto
Yhteenveto
Syksyllä / joustavasti
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku / jatkuva haku
   
Lähiopetus
Ilmajoki
Ammatilliset perustutkinnot

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaaja tai lastenohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnossa osaamisalaksi voit valita nuoriso- ja yhteisöohjauksen tai varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan. Osaamisalaopintoihin hakeudutaan opintojen aikana. Opiskelija voi hakea ensisijaisesti niihin osaamisalaopintoihin, joita hänen opiskelutoimipisteensä tarjoaa. Opiskelijavalinta tehdään opiskelijan kiinnostuksen (hakutoiveen), opintomenestyksen ja osaamisalalle soveltuvuuden perusteella.Opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä. Työympäristöt määräytyvät osaamisalan mukaan.

Opintojen toteutus

Opintoihin kuuluu työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta esim. erilaisissa varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan sekä nuorisotoiminnan yksiköissä. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), joka koostuu pakollisista ammatillisista opinnoista sekä valinnaisista opinnoista oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaan. Lisäksi sovitaan oppimisympäristö (esim. oppilaitos, työpaikka, ulkomailla) sekä se, että miten osaaminen osoitetaan näytössä. Aikaisempi osaaminen tunnistetaan. Jokaisella opiskelijalla on oma ohjaava opettaja, jonka kanssa seurataan HOKS:n toteutumista.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan tulevaa työtään käytännössä jo opiskeluaikana omassa opetuspäiväkodissamme!

Opiskelun kesto määräytyy HOKS:n mukaisesti. Keskimäärin opiskelu kestää peruskoulupohjaisilla 2,5 vuotta ja aikuisilla 2 vuotta.

Tutkinto antaa osaamisalan mukaisen pätevyyden ja yleisen jatko-opintokelpoisuuden! Osa opinnoista tunnustetaan korvaavuutena Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa

Suuntautumisalat

Nuoriso- ja yhteisöohjaus (Nuoriso- ja yhteisöohjaaja)

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen. Ammattinimike on nuoriso-ohjaaja.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan työ on monimuotoista! Mahdollisia työpaikkoja:

 • Kunnallinen nuorisotyö
 • Koulussa tehtävä nuorisotyö
 • Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
 • Kuntien järjestämä etsivä nuorisotyö
 • Lastensuojelun toimijat
 • Työpajat
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen (esim. kouluissa kouluohjaajana tai asuntoloissa, vammaistyö)
 • Järjestöt
 • Ikääntyviä ja senioreita osallistava yhteisöllinen toiminta (esim. hyvinvointi- ja virikeohjaaja tehostetussa palveluasumisessa)
 • Asuntolaohjaus oppilaitosten asuntoloissa
 • Digitaalinen nuorisotyö
 • Kulttuurinen nuorisotyö
 • Ohjelmapalveluyritykset (esim. liikunta, kulttuuri ja luonto- ja elämystoiminta, matkailu)

Varhaiskasvatus ja perhetoiminta (Lastenohjaaja)

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa. Ammattinimike on lastenohjaaja.

Mahdollisia työpaikkoja:

 • Päiväkodit
 • Lapsiperheiden kotipalvelut
 • Varhaiskasvatuksen kerhotoiminta
 • Avoin päiväkoti
 • Varhaiskasvatuksen työtehtävät järjestöissä

Hakeminen

Pääsyvaatimuksena peruskoulun tai lukion oppimäärä suoritettuna.

Jos päätät peruskoulun keväällä, voit hakea koulutukseen yhteishaussa. Jos sinulla on jo ammatillinen tutkinto, ylioppilastutkinto tai korkeakoulututkinto, tai jäit ilman koulutuspaikkaa yhteishaussa, voit hakea jatkuvassa haussa.

Myös oppisopimuksen kautta voit hakea suoraan oppilaitokseen milloin tahansa.

Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen hakemusten perusteella. 

Tutkinto / todistus

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjaaja tai lastenohjaaja

Kustannukset

Asuminen, ruokailu ja opinto-ohjelman mukainen opiskelu ovat opiskelijalle maksuttomia.

Opistolla asuvat opiskelijat ovat oikeutettuja täysihoitoruokailuun opiston ravintolassa päiväkahvia lukuunottamatta. Opiston ulkopuolella asuvat saavat arkipäivisin lounaan. Joissakin oppiaineissa peritään materiaalikustannuksista pieni maksu.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaaja tai lastenohjaaja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Opistolta vauhtia jatko-opintoihin! Etelä-Pohjanmaan Opiston opintolinjoilta voit hakea vauhtia yliopisto- tai AMK-opintoihin ja kehittää samalla opiskelutaitojasi. Voit aloittaa korkeakouluopinnot heti lukion jälkeen ilman pääsykokeita ja sisällyttää opistolla suorittamiasi tutkinnon osia myöhemmin korkeakoulututkintoon. Opiskelun kautta saat edellytyksiä pääsykokeisiin, jatko-opintoihin ja työelämään....


Lue lisää oppilaitoksesta Etelä-Pohjanmaan Opisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Opistontie 111
60800 Ilmajoki

 Näytä puhelinnumero
www.epopisto.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaaja tai lastenohjaaja täytä seuraavat tiedot: