Sivuston käyttötapa: Mobiili

Eläinkoulutuksen perustason verkkokurssit

Suomen Eläinkoulutuskeskus
Yhteenveto
Joustavasti
Viimeinen hakuaika: Jatkuva haku
   
Etätoteutus
Verkossa
Ammatillinen koulutus
Eläinkoulutuksen perustason verkkokurssit

Eläinkoulutuksen perustason verkkokurssit

Oppimispsykologian perusteet -kurssi (2 op) toimii teoriapohjana kaikille jatkotason verkkokursseille ja soveltaville käytännön kursseille. Viisi viikkoa kestävällä kurssilla käsitellään eläinkoulutuksen perusteoriaa, joka kattaa eläimen koulutusprosessin alkuvaiheen. Kurssi soveltuu rajoituksetta kaikkien eläinlajien harrastajille.

Hevosharrastajille on räätälöity oma verkkokurssi Oppimispsykologian perusteet  - teemana hevonen (2 op), jonka harjoituksissa on erityisesti otettu huomioon turvallisuus isoja eläimiä kouluttaessa. Kurssin kesto on 10 viikkoa.

Pidemmälle vietyä koulutusta halajavat voivat suorittaa Oppimispsykologian intensiivikurssin (6 op). Kurssi pitää sisällään Oppimispsykologian perusteet -kurssin, minkä jälkeen jatketaan mm. keston lisäämiseen ja käytösketjujen kouluttamiseen.

Oppimispsykologian intensiivikurssi (6 op)

15 viikkoa kestävällä oppimispsykologian intensiivikurssilla käsitellään eläinten oppimista ja kouluttamista nykyaikaisiin tiedekäsityksiin pohjautuvasta näkökulmasta. Kurssin aikana opiskelijat saavat kattavat perustiedot eläinten oppimisen lainalaisuuksista. Niiden ymmärtäminen antaa tehokkaat työkalut kaikenlaisiin koulutustilanteisiin – tottelevaisuuteen, harrastuslajeihin, tapakasvatukseen.

Kurssin ensimmäisessä vaiheessa harjoitellaan oppimispsykologian peruskäsitteiden tunnistamista ja suoritetaan jonkin käytännön asian/liikkeen perusopetus. Tämän jälkeen koulutusta jatketaan kohti sujuvaa toimintaa, eli vaihetta, jolloin osaaminen on jo hyvin vakiintunutta ja liike voidaan suorittaa luotettavasti muuallakin kuin kotioloissa. Lopuksi harjoitellaan vielä erilaisten liikkeiden yhdistämistä toisiinsa, eli käytösketjujen rakentamista. Opiskelijat voivat hyvin joustavasti itse päättää, minkälaisia asioita he kurssin aikana kouluttavat.

Teoreettisen sisällön osalta kurssilla käsitellään kaikki oppimispsykologian peruskäsitteet, kuten ehdollistumisen eri muodot, vahvisteisiin ja rankaisuihin liittyvät asiat (laatu, ajoitus jne.), oppimisprosessin vaiheet ja opetusjärjestys sekä yleistämiseen ja häiriöihin siedättämiseen liittyvät seikat.  Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee kouluttamiseen liittyvän yleisen perusteorian, jota on helppo soveltaa mihin tahansa tarkoitukseen.

Kurssi sopii paitsi koirakoille, jotka tähtäävät harrastuslajeihin – tilanteisiin, joissa koiran tulee suorittaa halutut liikkeet suuren häiriön alla - myös henkilöille, jotka käsittelevät eläimiä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Kurssi sisältää oheismateriaalien pohjalta suoritettavia tehtäviä sekä runsaasti käytännön harjoittelua oman eläimen kanssa. Kurssi ei ole missään vaiheessa yksinopiskelua, vaan omatoimisesti toteutettava harjoittelukin tapahtuu verkkoympäristön välityksellä yhdessä opettajien ja kurssitovereiden kanssa. 

Kurssin laajuus on 6 op (yksi opintopiste vastaa laskennallisesti noin 27 tunnin työpanosta). Opiskelijat saavat suorituksistaan laadullisen, kirjallisen arvioinnin ja lopputodistuksen. Kurssi suoritetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina, eli opiskelu onnistuu ongelmitta esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Kurssi ei sellaisenaan vielä vastaa varsinaisten koulutusohjelmiemme perusopintojen osia, mutta halukkaat voivat myöhemmin täydentää opintojaan koulutusohjelmiemme modulin 1 tasolle suorittamalla tarvittavat lisäosat.

Kurssi pitää sisällään runsaasti vuorovaikutusta opettajien kanssa, sillä henkilökohtaista kommentointia on neljä kertaa viikossa. Kurssilla on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia myös kanssaopiskelijoiden kanssa, ja se on toivottavaakin. Opiskelu on siis alusta loppuun ohjattua, ei materiaalien itseopiskelua!

Oppimispsykologian perusteet (2 op)

Kurssilta saat tietoja ja taitoja, joita voit soveltaa eri eläinlajeihin ja kaikenlaisiin koulutustilanteisiin - tottelevaisuuteen, harrastuslajeihin, aktivointiin tai lemmikkien tapakasvatukseen.

Kun ymmärrät miten erilaiset ehdollistumat syntyvät ja miten rankaiseminen ja palkintojen käyttäminen vaikuttavat eläinten käyttäytymiseen, ymmärrät omaa eläintäsikin paremmin. Edelleen opit kurssilla pilkkomaan koulutettavan käytöksen pienempiin kriteereihin, mikä on yksi kouluttamisen tärkeimmistä kulmakivistä.

Vuorovaikutus opettajien kanssa varmistaa sen, että käsitteet saavat merkityksen opiskelijoiden oman kokemusmaailman kautta ja siirtyvät näin käytäntöönkin pelkän kirjaviisauden sijaan. Yksilöllistä kommentointia on neljänä päivänä viikossa. Keskustelu on mahdollista ja toivottavaa myös kanssaopiskelijoiden kanssa, sillä vertaiskeskustelu edistää merkittävästi oppimista omalta osaltaan. 

Kurssi sisältää oheismateriaalien pohjalta suoritettavia tehtäviä sekä oman koiran tai muun eläimen kanssa harjoittelua ja siitä raportoimista. Kurssin laajuus on 2 op, mikä tarkoittaa noin 54 tunnin kokonaistyömäärää tasaisesti koko kurssiajalle jakautuen. Tehtäviä voi tehdä omaan tahtiin. Opettajina toimivat Eläinkoulutuskeskuksen kouluttajat. Opiskelu on alusta loppuun ohjattua, ei vain materiaalien itseopiskelua!

Oppimispsykologian perusteet – teemana hevonen (2 op)

Kymmenen viikkoa kestävällä verkkokurssilla käsitellään operantin ehdollistamisen perusasioita ja niiden soveltamista hevosten käyttäytymisen muokkaamiseen. Kurssin aikana opiskelijat saavat kattavat perustiedot eläinten oppimisen lainalaisuuksista, jotka ovat läsnä riippumatta siitä, millä menetelmällä hevosia kouluttaa. Näiden perusasioiden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään paitsi eri menetelmien toimivuutta, myös yleensä ottaen hevosen käyttäytymistä erilaissa tilanteissa.

Kurssilla tutustutaan lisäksi positiivisen vahvistamisen periaatteisiin, joista keskeisin on käytösten vahvistaminen ruoalla, vapaudella tai millä tahansa sellaisella asialla, josta eläin pitää ja tavoittelee. Myös eläimen oma, aktiivinen ajattelu ja toiminta ovat tällaisessa koulutuksessa keskeisessä asemassa. Positiivista vahvistamista voidaan soveltaa laaja-alaisesti hevosten kanssa

  • hoitotoimenpiteisiin (esim. lääkkeiden antaminen, kengitys)
  • käsittelyyn (esim. satuloiminen, harjaaminen, traileriin lastaaminen)
  • maasta käsin työskentelyyn (esim. peruuttaminen, liikkeelle lähtö, pysähtyminen)
  • erilaisten temppujen kouluttamiseen
  • ratsastukseen (HUOM! tämä ei kuitenkaan kuulu verkkokurssin sisältöön).

Teoreettisen sisällön osalta kurssilla käsitellään oppimispsykologian peruskäsitteet, kuten ehdollistumisen eri muodot, vahvisteisiin ja rankaisuihin liittyvät asiat (laatu, ajoitus jne.), yleistämiseen ja häiriöihin siedättämiseen liittyvät seikat, sekä vihjeen liittäminen.

Kurssiin liittyy turvallisuuden vuoksi käytännön harjoituksia, jotka edeltävät varsinaista kouluttamista. Näiden jälkeen koulutetaan jokin vapaasti valittavaa käytös, viedään se häiriöiden alle sekä nimetään se (vihjeen liittäminen).  Näin ollen jokaisella kurssilaisella tulee olla kurssin aikana hevonen (tai muu kavioeläin) käytössään vähintään 2-4 kertaa viikossa (kurssin kaksi viimeistä viikkoa suositellaan koulutettavan suhteellisen tiiviisti). Kurssihevosella ei saa olla ihmiselle vaarallisia ongelmakäytöksiä. Kurssille osallistuvalla tulee luonnollisesti olla lupa hevosen käyttöön ja hänen tulee keskustella hevosen omistajan kanssa sille koulutettavasta käytöksestä, mikäli hevonen ei ole oma.

HUOM! Kurssilla ei käsitellä eikä kouluteta siedättämistä pelottaviin kohteisiin, eikä työstetä ongelmakäytöksiä.  Kurssilla ei myöskään käsitellä pidemmälle vietyjen koulutusten teoriaa, eikä niitä kouluteta käytännössä (näitä ovat ärsykekontrolli ja käytösketjujen kouluttaminen).

Kurssin laajuus on 2 op, mikä tarkoittaa noin 54 tunnin kokonaistyömäärää tasaisesti koko kurssiajalle jakautuen. Kurssi pitää sisällään runsaasti vuorovaikutusta opettajien kanssa, sillä yksilöllistä kommentointia on kolmena päivänä viikossa. Kurssilaiset näkevät toistensa keskusteluketjut ja keskustelu on mahdollista ja toivottavaa myös kanssaopiskelijoiden kesken. Vertaiskeskustelu edistää merkittävästi oppimista omalta osaltaan. 

Yksilöllinen ohjaus mahdollistaa sen, että kurssille voivat osallistua niin aloittelevat kuin kokeneemmatkin ohjaajat, joilla on jo pohjatietoja. Opiskelu on alusta loppuun ohjattua, ei vain materiaalien itseopiskelua!

Hakeminen

Koulutkseen ilmoittaudutaan kouluttajan omien verkkosivujen kautta.

Oppimispsykologian intensiivikurssi (6 op)

Kurssin voi aloittaa milloin itselle sopii. Opiskeluoikeus kestää 15 viikkoa aloituspäivästä alkaen ja tehtävissä voi edetä omaan tahtiin. Ilmoittauduttasi saat viimeistään seuraavana arkipäivänä sähköpostitse käyttäjätunnuksen, salasanan, sekä kirjautumisohjeet. Verkko-opintoihin osallistuminen edellyttää internet-yhteyttä ja perustason atk-taitoja.

Oppimispsykologian perusteet (2 op)

Kurssin voi aloittaa milloin vain ja opiskeluoikeus kestää viisi (5) viikkoa aloituspäivästä alkaen. Ilmoittauduttasi saat viimeistään seuraavana arkipäivänä sähköpostitse käyttäjätunnuksen, salasanan, sekä kirjautumisohjeet.

Oppimispsykologian perusteet – teemana hevonen (2 op)

Kurssin voi aloittaa milloin vain ja opiskeluoikeus kestää 10 viikkoa aloituspäivästä alkaen. Tehtäviä voi tehdä omaan tahtiin. Ilmoittauduttuasi saat viimeistään seuraavana arkipäivänä sähköpostitse käyttäjätunnuksen, salasanan, sekä kirjautumisohjeet. Verkko-opintoihin osallistuminen edellyttää internet-yhteyttä ja perustason atk-taitoja.

Tutkinto / todistus

Todistus suoritetusta koulutuksesta.

Kustannukset

Oppimispsykologian intensiivikurssi (6 op)

  • Hinta: 490,00€ (sis. alv 24%)

Oppimispsykologian perusteet (2 op)

  • Hinta: 120,00€ (sis. alv 24%)

Oppimispsykologian perusteet – teemana hevonen (2 op)

  • Hinta: 150,00€ (sis. alv 24%)

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Eläinkoulutuksen perustason verkkokurssit? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Suomen Eläinkoulutuskeskus

Suomen Eläinkoulutuskeskus

Suomen Eläinkoulutuskeskus on Espoossa sijaitseva yksityinen koulutuskeskus, joka tarjoaa palveluja koirien ja muiden eläinten käyttäytymisestä kiinnostuneille alan harrastajille ja ammattilaisille. Eläinkoulutuskeskus järjestää sekä lyhyempiä verkkokursseja että pidempiä, monimuoto-opetuksena järjestettäviä koulutusohjelmia, jotka on mahdollista suorittaa työn tai muiden opintojen ohessa. Osa...


Lue lisää oppilaitoksesta Suomen Eläinkoulutuskeskus ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Suomen Eläinkoulutuskeskus

Karapellontie 4 Cb
02610 Espoo

 Näytä puhelinnumero
www.elainkoulutuskeskus.fi

Arvioinnit

Keskiarvo: 5

Perustuu 1 arviointiin

Susanna&Jesper
(5)
Materiaali oli hyvä ja selkeä. Opettajien kommentointi haastoi ajattelemaan asioita tarkemmin. Erittäin hyvä perustason koulutus.
Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Eläinkoulutuksen perustason verkkokurssit täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: