Kaupan esihenkilö, liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala

Taitotalo
n. 12 kuukautta
Helsinki
Erikoisammattitutkinnot

Kaupan esihenkilö, liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala kehittää osaamistasi ryhmän esimiehenä toimisesta, myynnin johtamisesta, valikoiman kehittämisestä sekä kaupan alalla tarvittavasta työlainsäädännöstä. Koulutuksessa myös verkostoidut muiden ammattilaisten kanssa, ja kehität osaamistasi projektimaisesta työskentelystä.

Toimitko myymäläpäällikkönä tai onko sinulla vastuullasi oma tiimi, osasto tai tuoteryhmä, jonka johtamisesta vastaat? Teetkö vuosisuunnittelua ja budjetointia ja innostutko henkilöstön osaamisen kehittämisestä? Tule oppimaan lisää  esimiestyöstä ja suorita samalla liiketoiminnan erikoisammattitutkinto. Koulutus räätälöidään työtehtäviesi mukaan niin, että pääset kehittämään osaamistasi tiimin esimiehenä toimimisesta, myynnin toteuttamisesta henkilökunnan kanssa, liiketoiminnan kannattavuudesta sekä asiakaslähtöisestä tuoteryhmän kehittämisestä. Lisäksi kehität projektityöskentelytaitojasi, verkostoidut muiden esimiesten kanssa ja laajennat kaupan esimiestyössä tarvittavaa osaamistasi. 

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinto omassa työympäristössä. Tietopuolinen teoriakoulutus täydentää tutkinnon suorittajan ammatillista osaamista ja kehittää esimiehen omaa ja koko yksikön toimintaa. Kun esimies saa varmuutta työskentelyynsä ja konkreettisia työkaluja päivittäiseen työhönsä, yrityksen ja yksikön toiminta tehostuu.  Erikoisammattitutkinnon suorittajalta odotetaan syvällistä ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu yksikkönsä toiminnasta vastaaville kaupan esihenkilöille sekä vaativissa asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille, jotka vastaavat vuosisuunnittelusta, budjetoinnista, toimintasuunnitelman laadinnasta ja näiden johtamisesta sekä tuloksen seurannasta. Suorittajalta edellytetään selkeää esihenkilöroolia, joka tarkoittaa nimettyjä alaisia sekä vastuuta henkilöstön osaamisen kehittämisestä.

Tutkinnon rakenne

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkintoon sisältyy yksi pakollinen tutkinnon osa (vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen) ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Valinnaisiksi tutkinnon osiksi voit kaupan osaamisalalla valita esimerkiksi

  • ryhmän esimiehenä toimimisen
  • kehittämisprojektin suunnittelun ja toteuttamisen
  • tuoteryhmän asiantuntijana toimimisen 
  • yksikön myyntityön ja valikoiman kehittämisen

Tutkintokoulutuksen sisältö suunnitellaan yhdessä opiskelijan, työnantajan ja Taitotalon pääkouluttajan kanssa siten, että opiskelut tukevat osaamistarpeiden kehittämistä sekä yrityksen tavoiteasetannan toteutumista. Sisällöstä muodostuu näin henkilökohtainen opiskeluohjelma. Tyypillinen sisällön laajuus on 6-10 lähipäivää sekä opiskelijan kehittymistarpeiden mukaisesti itsenäistä opiskelua ja verkkokursseja. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella, aikuiskoulutuksena. Katso osaamisalakohtaiset tutkinnon osat ePerusteista.

Tutkintokoulutus

Koulutukseen valitut opiskelijat suorittavat liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon kaupan osaamisalan aikuiskoulutuksena. Koulutuksen kesto on yksilöllinen, ja siihen vaikuttaa opiskelijaksi hakeutuvan aiempi osaaminen. Arvioitu suorittamisaika on noin yksi vuosi. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, jos henkilöllä on riittävä osaaminen. Tutkinnossa osaaminen näytetään käytännön työtehtävissä, joten sinulla täytyy olla alan työpaikka.

Opiskelijaksi soveltuminen

Ennen koulutuksen aloitusta arvioidaan koulutuksen ja tutkinnon sopivuus sekä varsinainen koulutuksen tarve hakeutujan ja työpaikan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet huomioiden. Suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi ja tarvittavan osaamisen hankkimiseksi tehdään yhdessä opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän kesken. Jos koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, suunnitteluun osallistuu myös työnantajan edustaja.

Tarvittava osaaminen hankitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti pääasiassa työpaikalla omissa työtehtävissä. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukevat lähioppiminen, itseopiskelu sekä itsenäinen tai ohjattu verkko-opiskelu.

Työpaikalta nimetään opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja. Ammatillisen osaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat.

Koulutusmuoto ja opiskelijamaksu

Koulutus voidaan toteuttaa oppisopimuskoulutuksena tai omaehtoisena koulutuksena. 

Opiskelijalta veloitetaan opiskelijamaksu 250 euroa. Maksua ei palauteta opintojen keskeytyessä.

Ammattitutkintostipendi

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakea Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä, joka on veroton kertakorvaus, suuruudeltaan 414 euroa. Lisätietoa täältä.

Opintojen kulku

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kaupan esihenkilö, liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Taitotalo

Taitotalo – innostuksesta osaamiseen

Taitotalo syntyi, kun AEL ja Amiedu yhdistivät voimansa. Taitotalo kouluttaa ja valmentaa rohkeita työelämän osaajia, jotka pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, prosessiteollisuus, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Taitotalo ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Taitotalo

Valimotie 8
00380 Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.taitotalo.fi


Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Kaupan esihenkilö, liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala täytä seuraavat tiedot: