Ammatilliset perustutkinnot
Ei arviointeja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja

Sedu, paikassa Seinäjoki (+4 sijaintia)
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku / jatkuva haku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku / jatkuva haku
Toteutustapa
Lähiopetus
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on jo ammatillinen tutkinto ja kenties työkokemustakin ja haluat vaihtaa alaa. Haluat sosiaali- ja terveysalalle töihin. Opiskelet päiväkoulutuksessa.

Keskeistä lähihoitajan ammattitaidossa ovat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot. Lähihoitajalla on hyvä terveys ja halua huolehtia omasta työkyvystä ja työhyvinvoinnista. Aikaisempi koulutus ja työkokemuksesi vaikuttaa henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS).

Voit valita seuraavista osaamisaloista:

 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
 • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Suunhoidon osaamisala
 • Vammaistyön osaamisala

Osaamisalatarjonta vaihtelee paikkakunnittain.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy:

 • Ikääntyneiden palveluihin 
 • Ikääntymismuutoksiin, sairauksiin, lääkehoitoon, kotihoitoon ja saattohoitoon 
 • Voimavaralähtöiseen, kuntouttavaan vanhustyöhön, toiminnallisuuteen ohjaamiseen ja mielekkään elämän edistämiseen 
 • Asiakasturvallisuuteen ja ergonomiaan 
 • Ravitsemukseen ja suunhoitoon. 

Pakollista tutkinnon osat: Kotihoidossa toimiminen 40 osp, Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp 

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan opinnoissa keskeistä: 

 • Lasten hoito, kasvatus ja ohjaus varhaislapsuudessa, kouluiässä ja nuoruudessa  

Pakollista tutkinnon osat: Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp, Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp 

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan opinnoissa keskeistä: 

 • Asiakkaan ammatillinen kohtaaminen ja mielenterveyden ja päihteettömyyden edistäminen  
 • Mielenterveys- ja päihdetyön erilaiset menetelmät ja asiakkaiden kanssa työskentely erilaisissa toimintaympäristöissä  
 • Asiakkaan toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja arjessa selviytymisen edistäminen sekä moniammatillisissa verkostoissa toimiminen 

Pakollista tutkinnon osat: Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen 40 osp, Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä 35 osp   

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan opinnoissa opiskelija syventyy 

 • Sairaanhoito- ja huolenpitotyön syventämiseen elämänkaaren eri vaiheissa 
 • Asiakkaan hoitotyöhön tämän kotona 
 • Akuutteihin ja erityisiin hoitotilanteisiin laitosympäristöissä ja asiakkaan kotona 
 • Terveyden edistämiseen, ravitsemukseen, mielenterveystyöhön, lääkehoitoon. 

Pakollista tutkinnon osat: Kotihoidossa toimiminen 40 osp, Sairaanhoitotyössä toimiminen 35 osp 

Suunhoidon osaamisalan opinnoissa keskeistä:

 • Suun terveys, suun sairaudet ja niiden syntymekanismia koskeva tieto 
 • Suun ja hampaiden tutkimusmenetelmät, perus- ja erikoishammashoito
 • Alan työvälineet ja materiaalit sekä hoitoympäristön toimintavalmius 
 • Aseptinen työskentely ja välinehuolto
 • Lääkehoito suun hoitotyössä ja suun terveyden edistäminen.  

Pakollista tutkinnon osat: Suun hoitotyössä toimiminen 40 osp, Suun terveyden edistämisessä toimiminen 35 osp (ennen tämän tutkinnon osan opintojen aloittamista opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti tutkinnon osa Suun hoitotyössä toimiminen) .

Vammaistyön osaamisalan opinnoissa keskeistä: 

 • Vammaisuus ja elämänkulku ja vammaisen asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen sekä palveluohjaus 
 • Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen  sekä osallisuus ja itsemääräämisoikeus 
 • Lääkehoito, terveydenhoito ja perushoito, ravitsemus, hätätilanteet ja ensiapu 

Pakolliset tutkinnon osat;  Osallisuuden edistäminen vammaistyössä 35 osp, Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä 40 osp

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Joustavasti

 • Lähiopetus
 • Seinäjoki
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku / jatkuva haku

Hakeminen

Jos päätät peruskoulun keväällä, voit hakea koulutukseen yhteishaussa osoitteessa www.opintopolku.fi. Jos sinulla on jo ammatillinen tutkinto, ylioppilastutkinto tai korkeakoulututkinto, tai jäit ilman koulutuspaikkaa yhteishaussa, voit hakea jatkuvassa haussa.

Tutkinto / todistus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.
Sedu
Ammattikoulunkatu 5A
60100 Seinäjoki

Sedu – Ylpeästi tekijä

Sedu toimii laajasti Etelä-Pohjanmaalla mutta myös Vaasassa ja asiakkaiden täydennyskoulutustarpeiden mukaisesti joustavasti muuallakin. Toimipisteitä on kaikkiaan kymmenen. Sedussa opiskelee yli 5000 tutkinto-opiskelijaa. Lisä- ja täydennyskoulutusta suorittaa useita tuhansia henkilöitä vuosittain, joten kokonaisopiskelijavirta vuodessaon n. 10 000. Sedussa on ammattinsa osaavaa henkilöstöä...

Lue lisää oppilaitoksesta Sedu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu