Ammatilliset perustutkinnot
Ei arviointeja

Peligraafikko, Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Mediapalvelujen toteuttaja

Taitotalo, paikassa Helsinki
Pituus
n. 24 kuukautta
Pituus
n. 24 kuukautta
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

Peligraafikko, Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Mediapalvelujen toteuttaja

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto sopii sinulle, joka olet kiinnostunut visuaalisuudesta ja haluat työskennellä media-alan työtehtävissä. Taitotalon peligraafikkokoulutus antaa sinulle valmiudet toimia graafikkona 2D- ja 3D-peliprojekteissa, toteuttaa erilaisia mediamateriaaleja sekä suunnitella pelien visuaalista ilmettä. Seuraava toteutus alkaa vuoden 2024 alussa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 Seuraava toteutus alkaa vuoden 2024 alussa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Peligraafikko on pelituotannossa toimiva pelikehityksen, mediamateriaalien, peligrafiikan, 3D-mallinnuksen ja animoinnin perustason osaaja

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (peligraafikko) on sopiva tutkinto sinulle, jos työskentelet tai haluaisit tulevaisuudessa työskennellä peliprojektien tai graafisen alan parissa.

Käytännönläheisen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan ammattitaitoa pelituotannon monissa tehtävissä, ei ainoastaan viihdepelien toteuttamisen näkökulmasta. Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet työllistyä pelialan eri työtehtäviin sekä luoda erinomainen pohja esimerkiksi pelialan graafikon tai media-alan jatko-opintoja varten.

 

Tutkintokoulutus sisältää aina aitoja peliprojektiharjoitustöitä yhdessä Taitotalon peliohjelmoija-opiskelijoiden kanssa! 

Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella pelien visuaalista ilmettä, toteuttaa grafiikkaa ja animointeja 2D- ja 3D-peleihin hyödyntäen pelimoottoreita. Tutkintokoulutukseen sisältyy valinnaisena verkkosivujen toteuttamista ja markkinointimateriaalien tuottamista. Tutkinnossa osoitat osaamisesi näytöillä aidoissa työtilanteissa työ- tai harjoittelupaikalla. 

 

Tutkinnon rakenne

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Kaikille pakollisia tutkinnon osia

 • Media-alalla toimiminen, 15 osp
 • Audiovisuaalinen tuotanto, 15 osp
 • Mediamateriaalien tekeminen, 15 osp

Valinnaisia tutkinnon osia valitaan 100 osp oman kiinnostuksen mukaan

 • Animoinnin ja liikegrafiikan toteuttaminen, 15 osp
 • Media-alan 3D-mallintaminen, 15 osp
 • Pelituotannossa työskentely, 30 osp
 • Pelituotteen tekeminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Mediamateriaalien tuottaminen markkinointiin, 15 osp
 • Verkkosivuston tekeminen, 15 osp

Kaikille pakolliset yhteiset tutkinnon osat 

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
 • Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp 

Tutustu tutkinnon perusteisiin Opetushallituksen sivuilla, eperusteet.

 

Tutkintokoulutus

Henkilökohtainen suunnitelma

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opinnot henkilökohtaistetaan eli kanssasi sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan aiempi osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi.

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti monimuoto-opiskeluna, joka sisältää yksilöllisen suunnitelman mukaisesti opetusta noin 3 päivänä viikossa sekä 2 päivänä omatoimista opiskelua. Taitotalossa opiskelet joustavasti, projektilähtöisesti sekä verkostoitumalla Taitotalon peliohjelmoija-opiskelijoiden kanssa yhteisten peliprojektien muodossa.

Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen vaikuttaa tutkintokoulutuksen kestoon. Tutkinnon suorittamispolku ja -aika ovat yksilöllisiä – koko tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 2 vuotta.

Opiskelijoiden verkkopalvelut Taitotalossa

Opintojen aikana sinulla on käytössäsi Taitoforum eli Taitotalon verkko-oppimisympäristö sekä Taitotalon Webope-verkkokoulu, joka sisältää satoja tunteja monipuolisia verkkokursseja mm. O365- sekä Adoben ohjelmista. Voit myös asentaa sekä Microsoftin että Adoben ohjelmat kotikoneellesi opintojen ajaksi.

Tutkintokoulutuksen sisältö

Tutkintokoulutukseen sisältyy mm. seuraavien ohjelmien koulutusta:

 • UNITY-pelimoottori
 • Photoshop
 • Premiere Pro
 • After Effects
 • InDesign
 • Illustrator
 • 3Ds Max
 • Mudbox
 • Blender
 • WordPress
 • HTML, CSS
 • Web-ohjelmoinnin perusteet (javascript).

Tutkinnon suorittaminen

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen näytöin aidoissa työtehtävissä työ- tai harjoittelupaikassa. Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset määrittävät, mitä tutkinto-opiskelijan tulee osata suorittaessaan kyseistä tutkinnon osaa.

Väyläopinnot

Sinulla on mahdollisuus suorittaa Metropolia AMK:n väyläopintoja jo opintojesi aikana!

Opintojen aikana Taitotalossa voi opiskelija suorittaa myös 30 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja 3D-animoinnin ja visualisoinnin AMK-väyläopintojen kautta yhteistyössä Metropolian Ammattikorkeakoulun kanssa. Valmistuttua opiskelija voi hakea Metropolian muotoilun tutkinto-ohjelmaan (AMK, 210 op) erillishaussa ja hänen on mahdollista päästä suoraan valintakokeisiin. Väyläopinnot voivat nopeuttaa AMK-tutkinnon valmistumista, sillä väylähaun kautta tutkinto-opiskelupaikan saaneille luetaan hyväksi tutkinnon opinnoista 30 op. Kun opinnot Taitotalossa alkavat AMK-väylälle ilmoittaudutaan vastuukouluttajan kautta.

Mahdollisuus työssäoppimisjaksoon ulkomailla

Taitotalo on mukana Erasmus+ -ohjelmassa, joka antaa mahdollisuuden työssäoppimisjaksoon ulkomailla. Kiinnostuneet lähtevät yleensä 1–3 kk harjoittelujaksolle ulkomaille koulutuksen loppupuolella. Tällä hetkellä vahvaa yhteistyötä tehdään mm. Maltalla olevan peliyrityksen kanssa, opiskelija toki voi hankkia työssäoppimispaikan myös itse. Erasmus+ -ohjelma antaa loistavan mahdollisuuden lähteä tutustumaan kansainväliseen toimintaan ja kulttuuriin sekä parantamaan omaa kielitaitoaan. Erasmus+ -ohjelmassa opiskelijan saama liikkuvuusapuraha määräytyy päiväkohtaisesti vaihdon keston sekä vaihtokohteen mukaan.

Valmistumisesi jälkeen

Valmistumisesi jälkeen sinulla on ammatti, joka mahdollistaa sinulle mielenkiintoisia työmahdollisuuksia. Verkostoituminen työelämän kanssa ja jatko-opintoihin liittyvä ohjaus on vahvasti läsnä opinnoissani koko tutkintokoulutuksen ajan.  Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvät valmiudet työllistyä graafisiin tehtäviin yleisesti tai pelialalla. Ammattinimikkeitä tutkinnon suorittamisen jälkeen voivat siis olla esimerkiksi: Peligraafikko, graafikko, pelianimaattori, animaattori & Pelisuunnittelija. Ammatillinen peruskoulutus antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

 

Opiskelijaksi soveltuminen

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet tai olet hakeutumassa pelialalle sekä olet suorittanut peruskoulun tai ylioppilastutkinnon.

Koulutukseen valittavalla on oltava riittävän hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito (taso B 2.1 tai vastaava taso) sekä englannin kielen osaamista. Koulutukseen valittavalla tulee olla riittävän kielitaidon lisäksi myös hyvät oppimisvalmiudet.

Koulutuksen hakuun liittyy ennakkotehtävänä Taitotalon Seppo.io pelialan verkkokurssi joka on pelattavassa muodossa sekä lyhyt esittelyvideo itsestä ja ennakkokysely. Ohjeistus näiden tekemiseen lähetetään sähköpostitse hakemuksen käsittelyn jälkeen. Edellytämme opiskelijavalintoja tehdessämme, että edellä mainitut on tehty.

 

Koulutusmuoto ja opiskelijamaksu

Tutkintokoulutuksen rahoittaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Omaehtoinen koulutus on valtionosuusjärjestelmän puitteissa opiskelijalle maksuton. Omaehtoinen koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja sekä koulutus- tai oppisopimuksella toteutettavia työelämäjaksoja. Päätoiminen opiskelija voi hakea Kelan opintotukea tai koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömien työnhakijoiden kannattaa olla yhteydessä omaan TE-toimistoon ja sopia mahdollisuudesta opiskella työttömyystuella. Lue lisää omaehtoisesta koulutuksesta Taitotalossa.  

Oppisopimus on työelämälähtöinen koulutusmuoto, jossa suurin osa tarvittavasta ammatillisesta osaamisesta hankitaan tekemällä työtä omalla työpaikalla. Oppisopimuskoulutus sisältää työelämässä oppimista omalla työpaikalla, lähiopetusta sekä verkko-opintoja. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että opiskelijaksi hakeutuvalla on jo valmiiksi sovittuna alalle soveltuva työpaikka, jossa oppisopimuskoulutuksen voi toteuttaa. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta Taitotalossa. 

Opiskelijat kustantavat oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin itse.

 

Yhteyshenkilö 

Koulutuksen sisällöstä ja soveltuvuudesta opintoihin lisätietoja antaa kouluttaja Lauri Ahmas, lauri.ahmas@taitotalo.fi, puhelin 020 746 1380.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Peligraafikko, Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Mediapalvelujen toteuttaja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.
Taitotalo
Valimotie 8
00380 Helsinki

Taitotalo – innostuksesta osaamiseen

Taitotalo syntyi, kun AEL ja Amiedu yhdistivät voimansa. Taitotalo kouluttaa ja valmentaa rohkeita työelämän osaajia, jotka pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, prosessiteollisuus, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta,...

Lue lisää oppilaitoksesta Taitotalo ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu