Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja, osaamisalaopinnot aiemmin tutkinnon suorittaneille

OSAO
Yhteenveto
Joustavasti
Viimeinen hakuaika: Jatkuva haku
   
Oppisopimuskoulutus
Oulu
Ammatillisen tutkinnon osat

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | lähihoitaja, osaamisalaopinnot aiemmin tutkinnon suorittaneille

Lähihoitajana olet moniosaaja, jonka tehtävänä on auttaa ihmisiä. Osaamisalaopintojen avulla voit erikoistua työssäsi. Tutustu suuntautumisvaihtoehtoihin ja hae opiskelemaan lisää omaa alaasi.

Ammatti ja koulutuksen sisältö

Lähihoitajan opinnoissa saat laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin. Perustutkinnon suorittaneena osaat toimia lähihoitajana alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Osaat toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Opit hyödyntämään lähihoitajan työssä hyvinvointiteknologiaa ja kehittämään omaa ammattitaitoasi elinikäisen oppimisen mukaisesti. Opit myös huomioimaan potilas- ja asiakasturvallisuuden, toimimaan aseptisesti ja ergonomisesti oikein.

Osaamisalat:

 • Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 • Jalkojenhoito
 • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 • Mielenterveys- ja päihdetyö
 • Sairaanhoito ja huolenpito
 • Suunhoito
 • Vammaistyö

Työllistyminen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneena ja osaamisalasta riippuen voit työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm.

 • vuodeosastoilla,
 • poliklinikoilla,
 • suunhoidossa,
 • perustason ensihoidossa, perioperatiivisessa yksikössä,
 • saattohoidossa, kotihoidossa tai
 • kotisairaalassa.

Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä, esimerkiksi jalkojenhoitotyössä.

Koulutuksen toteutus

Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain. Kesto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti. Hakuaika on ympäri vuoden.

Hakeminen

Lähihoitajan osaamisalaopinnot on tarkoitettu aiemmin lähihoitajan tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat osaamisalaopintojen avulla erikoistua työssään.

Tutkinto / todistus

Lähihoitajan osaamisalaopinnot aiemmin tutkinnon suorittaneille.

Kustannukset

Oppisopimus

Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuuksia.

Ota yhteyttä

Voit katsoa lisätietoja koulutuksesta oppilaitoksen sivuilta, jonne pääset siirtymään Yhteenvetolaatikon Lue lisää -painikkeen kautta. Voit myös kysyä lisää oppilaitokselta. Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

OSAO

OSAO

OSAO on Suomen johtava koulutusyhteisö, joka mahdollistaa työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Meillä on ammatillisen koulutuksen kaikki alat ja koko elinkaari – kaikille ikäryhmille. Opiskele ammatti, kehitä osaamistasi tai siirry uudelle alalle. Olemme avoinna hakijoille läpi vuoden. Opiskelijoita 8 500 Mitattu opiskelijatyytyväisyys...


Lue lisää oppilaitoksesta OSAO ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

OSAO

Kotkantie 1
90250 Oulu

 Näytä puhelinnumero
www.osao.fi


Tilaa lisätietoa

Voit katsoa lisätietoja koulutuksesta oppilaitoksen sivuilta, jonne pääset siirtymään Yhteenvetolaatikon Lue lisää -painikkeen kautta. Voit myös kysyä lisää oppilaitokselta. Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.