Sivuston käyttötapa: Mobiili

Välinehuoltoalan perustutkinto | välinehuolto suun terveydenhuollossa | osatutkinto

Taitotalo
Yhteenveto
Syksyllä / joustavasti
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku / jatkuva haku
   
Etätoteutus
Verkossa
Ammatilliset perustutkinnot
Välinehuoltoalan perustutkinto | välinehuolto suun terveydenhuollossa

Välinehuoltoalan perustutkinto | välinehuolto suun terveydenhuollossa | osatutkinto

Tämä tutkinto on tarkoitettu sinulle, joka haluat työskennellä välinehuollon työtehtävissä. Välinehuoltopalveluja tarjoavat esimerkiksi sairaaloiden, hammashoitoloiden, eläinklinikoiden ja laboratorioiden välinehuollot. Välinehuoltajan työ on infektioiden torjuntatyötä, jota ohjaavat eettiset, hygieeniset ja aseptiset periaatteet.

Koulutuksen tavoitteena on kouluttautua välinehuollon työtehtäviin. Voit suorittaa koko tutkinnon tai haluamasi tutkinnon osan välinehuoltoalan perustutkinnosta. Halutessasi voit syventää jo olemassa olevaa ammattitaitoasi opiskelemalla valinnaisia tutkinnonosia, esimerkiksi välinehuoltoa suun terveydenhuollossa tai terveydenhuollon logistisia palveluja. Taitotalossa sinulla on mahdollisuus myös kansainväliseen vaihtoon opintojen aikana.

Tutkinnon rakenne ja toteuts

Välinehuoltoalan perustutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä).

Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 120 osp

 • Infektioiden torjunta välineiden huoltotyössä, 20 osp
 • Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi, 30 osp
 • Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen, 25 osp
 • Välineiden sterilointi, 25 osp
 • Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välinehuoltotyössä, 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi, 25 osp

 • Välinehuolto suun terveydenhuollossa, 25 osp 
 • Terveydenhuollon logistiset palvelut, 25 osp 
 • Välinehuolto kliinisissä ja elintarvike- sekä kemianteollisuuden palveluyksiköissä, 25 osp

Valinnaisena tutkinnon osana voidaan tunnustaa myös aikaisemmin hankittua osaamista tutkinnonperusteiden muodostumissäännön mukaisesti.

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Koulutukseen voit hakeutua joustavasti eli voit aloittaa silloin kun sinulle sopii. Koulutuksen kesto on 1,5-2 vuotta opintojen henkilökohtaistaminen ja aikaisempi osaaminen huomioiden.

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että opiskelijaksi hakeutuvalla on jo valmiiksi sovittuna välinehuollon työpaikka, jossa oppisopimuskoulutus on mahdollista suorittaa. Työsuhteen tulee olla voimassa koko koulutuksen ajan.

Hakeutuminen

Hakijalla tulee olla hyvä terveys (koulutus on SORA-lainsäädännön alaista koulutusta), riittävä fyysinen kunto ja riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito (taso B1) sekä tietotekniset valmiudet. Kielitaidon vaatimus liittyy asiakasturvallisuuteen.

Terveydelliset edellytykset 1.8.2018 alkaen: Opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä, henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työelämässä oppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin tai työelämässä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus.
 • sellaiset fyysiset sairaudet, kuten liikunta- ja tukielimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin,että estävät käytännön työtehtävissä toimimisen tai työelämässä oppimiseen osallistumisen.
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Hakijan tulee ilmaista mahdolliset opiskelua tai työllistymistä haittaavat tekijät SORA-lainsäädännön mukaisesti. Tarvittaessa pyydetään lääkärinlausunto terveydentilasta.

Tutkinto / todistus

Välinehuoltoalan perustutkinto

Kustannukset

Perustutkinnon opiskelu on opiskelijalle maksuntonta. Opiskelijat kustantavat oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin itse.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Välinehuoltoalan perustutkinto | välinehuolto suun terveydenhuollossa | osatutkinto? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Taitotalo

Taitotalo

Taitotalo – innostuksesta osaamiseen

Taitotalo syntyi, kun AEL ja Amiedu yhdistivät voimansa. Taitotalo kouluttaa ja valmentaa rohkeita työelämän osaajia, jotka pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, prosessiteollisuus, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta,...


Lue lisää oppilaitoksesta Taitotalo ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Taitotalo

Valimotie 8
00380 Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.taitotalo.fi


Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Välinehuoltoalan perustutkinto | välinehuolto suun terveydenhuollossa | osatutkinto täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: