Ammatilliset perustutkinnot
Ei arviointeja

Ohjelmistokehittäjä (web-kehitys), tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Taitotalo, paikassa Helsinki
Pituus
n. 24 kuukautta
Seuraava aloitus
2 lokakuuta, 2023 katso lisätiedot
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
n. 24 kuukautta
Seuraava aloitus
2 lokakuuta, 2023 katso lisätiedot
Toteutustapa
Lähiopetus
Kysy lisätietoja koulutuksesta! 👍

Ohjelmistokehittäjä (web-kehitys), tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Oletko kiinnostunut web-ohjelmoinnista? Haluatko oppia hallitsemaan erilaisia ohjelmistokehityksen menetelmiä tai lisätä osaamistasi toimiaksesi osana asiakasprojekteja? Ohjelmistokehittäjän koulutuksessa saat valmiuksia toimia monipuolisissa ICT-alan ohjelmistokehityksen tehtävissä. Taitotalon koulutus painottuu Front Endiin. Opiskelet web-sivuston tai sovelluksen käyttöliittymän suunnittelua ja toteutusta sekä web-ohjelmointia mm. HTML/CSS:n ja JavaScriptin avulla.

Seuraava toteutus alkaa 2.10.2023. Haku avataan 1.6.2023.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkintokoulutuksessa opit muun muassa

 • web-ohjelmointia (mm. HTML, JavaScript) hyödyntäen ohjelmistokehitysympäristöä
 • hyödyntämään rajapintoja ja käsittelemään tietoa
 • toimimaan erilaisissa ohjelmistojen kehitystehtävissä osana tiimiä
 • toimimaan erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa käyttäen tietoteknistä ympäristöä hyväksi
 • suunnittelemaan ohjelmiston toteutuksen ja varmistamaan toteutettavien toimintojen laadun julkaisukuntoon

Tutkintokoulutuksen sisältö on suunniteltu ohjelmistokehittäjän tutkintonimikkeen pakollisten tutkinnon osien ja sitä palvelevien valinnaisten tutkinnon osien pohjalta. Koulutus on ammatillisen osaamisen hankkimista ja kehittämistä, ja sen tarkoituksena on tukea tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittamista.

Tutkinnon rakenne

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Ammatillisissa perustutkinnoissa on ammatillisten tutkinnon osien (145 osaamispistettä) lisäksi yhteisiä tutkinnon osia (35 osaamispistettä).

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset määrittävät, mitä tutkinto-opiskelijan tulee osata suorittaessaan kyseistä tutkinnon osaa. Tutustu 1.8.2022 voimaanastuneisiin tutkinnon perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
 • Ohjelmointi, 45 osp
 • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (yhteensä vähintään 30 osp)

 • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
 • Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutkintokoulutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähiopetusta klo 8-14 (noin 3-5 pv/vko), ohjattua itseopiskelua, verkko-oppimista sekä työelämässä oppimista. Tavoitteena on käytännönläheinen ja aktiivinen tapa opiskella. Arvioitu työmäärä on noin 30–40 h/viikko.

Tutkintokoulutukseen sisältyy mm. seuraavia koulutusaiheita: web-ohjelmoinnin perusteet, HTML ja CSS, WordPress, JavaScript ja Adobe PhotoShop, tietokannat. Opintojen aikana sinulla on käytössäsi Taitotalon eri verkko-oppimisympäristöt, jotka sisältävät satoja tunteja monipuolisia verkkokursseja mm. O365- sekä Adoben ohjelmista. Voit asentaa sekä Microsoftin että Adoben ohjelmat kotikoneellesi opintojen ajaksi. Opiskelun aikana on mahdollista suorittaa ICT-alan sertifiointeja. Osallistuminen sertifiointikokeisiin suunnitellaan osana opintoja ja niihin valmistautuminen vaatii opiskelijalta itsenäistä opiskelua opintojen aikana.

Tutkinnon suorittamispolku ja -aika ovat yksilöllisiä – keskimääräinen kesto on noin 2 vuotta. Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen vaikuttaa tutkintokoulutuksen kestoon. Ammatilliseen koulutukseen valituille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS) koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseksi. Opiskelijan tai opiskelijaksi hakeutuvan aiemmin hankkima osaaminen selvitetään, ja sen pohjalta suunnitellaan, millaista osaamista hän tarvitsee sekä miten hän osaamista hankkii.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnonperusteissa vaadittu osaaminen näytöin aidoissa työtehtävissä. Koulutukseen sisältyy useampi työelämässä oppimisen jakso ja tutkinto tulisi suorittaa näiden jaksojen aikana. Tutkinnon suorittajan olisi hyvä löytää sellainen työelämässä oppimisen paikka, jossa työtehtävät mahdollistavat yhden tai useamman tutkinnon osan suorittamisen.

Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää, että tutkinnon suorittaja osoittaa hallitsevansa tutkinnon perusteiden mukaisen ammattitaidon sitä vastaavissa työtehtävissä. Ammatillisen osaamisen arviointiin osallistuvat työelämän ja oppilaitoksen edustajat sekä tutkinnon suorittaja itse. Tutkinnon voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittava ammattitaito suoraan näytöin.

Jatko-opinnot

Tutkinnon suorittanut saa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin sekä voi suorittaa ICT-alan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Ohjelmistokehittäjä-opintojen aikana Taitotalossa voi opiskelija suorittaa myös ammattikorkeakouluopintoja, joko Metropolian väyläopintojen kautta tieto- ja viestintätekniikan insinööriopintoihin tai Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Highwayn kautta informaatioteknologian alalle. Ohjelmistokehittäjäksi valmistuttua opiskelija voi hakea näihin ammattikorkeakouluihin erillisen hakuväylän kautta. Jatko-opinnot voivat nopeuttaa ammattikorkeakoulututkintoon valmistumista, sillä suoritetut opinnot hyväksiluetaan osaksi ammattikorkeakoulututkintoa. Jatko-opintoihin ilmoittaudutaan heti, kun opinnot Taitotalossa alkavat. Lisätietoja voi kysyä oppilaitoksista.

Opiskelijaksi soveltuminen

Ohjelmistokehittäjänä tarvitset sinnikkyyttä, ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä tulla ihmisten kanssa toimeen. Sinulta edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen osaamista (kielen taitotaso B2) sekä englannin kielen osaamista (materiaalit ovat osin englanninkielisiä). Hyvät projektinhallintataidot, itsenäinen ote sekä halu oppia jatkuvasti uutta ovat luontevia opiskeluvalmiuksia ohjelmistokehittäjäksi suuntaaville.

Koulutus soveltuu muun muassa seuraavissa tehtävissä työskenteleville tai näihin tehtäviin aikoville:

 • verkkokaupan tai -asioinnin kehittäjä
 • sovelluskehityksessä toimiva määrittelijä, suunnittelija, kehittäjä, testaaja tai ohjelmoijaharjoittelija
 • web-ohjelmoija tai -ylläpitäjä
 • erilaiset ohjelmistotestaukseen tai ohjelmiston suunnitteluun liittyvät projektitehtävät

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet tai olet hakeutumassa ICT-alalle sekä olet suorittanut peruskoulun tai ylioppilastutkinnon. 

Hakeutuminen

Koulutuksen hakuun liittyy ennakkotehtävä, joka sisältää esittelyvideon itsestä ja taustatietokyselyn. Ohjeistus näiden tekemiseen lähetetään sähköpostitse hakemuksen käsittelyn jälkeen. Ennakkotehtävän tekemiselle annetaan aikaa noin kaksi viikkoa. HUOM! Kesällä ajalla 22.6.-7.8.2023 hakemuksia ei käsitellä eikä ennakkotehtäviä hakijoille lähetetä.

Hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä ja opiskelijavalintoja tehdään jo haun aikana. Edellytämme opiskelijavalintoja tehdessämme, että ennakkotehtävä on tehty. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan viimeistään pe 15.9.2023.

Koulutusmuoto ja opiskelijamaksu

Tutkintokoulutuksen rahoittaa pääosin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Omaehtoinen koulutus on valtionosuusjärjestelmän puitteissa opiskelijalle maksuton. Omaehtoinen koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opintoja sekä koulutus- tai oppisopimuksella toteutettavia työelämäjaksoja. Päätoiminen opiskelija voi hakea Kelan opintotukea tai koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömien työnhakijoiden kannattaa olla yhteydessä omaan TE-toimistoon ja sopia mahdollisuudesta opiskella työttömyystuella. Lue lisää omaehtoisesta koulutuksesta Taitotalossa.

Oppisopimus on työelämälähtöinen koulutusmuoto, jossa suurin osa tarvittavasta ammatillisesta osaamisesta hankitaan tekemällä työtä omalla työpaikalla. Oppisopimuskoulutus sisältää työelämässä oppimista omalla työpaikalla, lähiopetusta sekä verkko-opintoja. Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on, että opiskelijaksi hakeutuvalla on jo valmiiksi sovittuna alalle soveltuva työpaikka, jossa oppisopimuskoulutuksen voi toteuttaa. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta Taitotalossa.   

Molemmissa rahoitusmuodoissa opiskelijat kustantavat mahdolliset oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin itse. 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja soveltuvuudesta opiskelijaksi antaa kouluttaja Annika Caselius, annika.caselius@taitotalo.fi, 020 7461 1351.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

2 lokakuuta, 2023

 • Lähiopetus
 • Helsinki

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Ohjelmistokehittäjä (web-kehitys), tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.
Taitotalo
Valimotie 8
00380 Helsinki

Taitotalo – innostuksesta osaamiseen

Taitotalo syntyi, kun AEL ja Amiedu yhdistivät voimansa. Taitotalo kouluttaa ja valmentaa rohkeita työelämän osaajia, jotka pitävät yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Taitotalon koulutustarjontaan kuuluvat muun muassa kiinteistö- ja rakennusala, turva-ala, prosessiteollisuus, teollisuuden huolto ja kunnossapito, energia-ala, ajoneuvotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, liiketoiminta,...

Lue lisää oppilaitoksesta Taitotalo ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu