Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Paukkula – Suomen Nuoriso-opisto
Yhteenveto
Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan
Joustavasti
Viimeinen hakuaika: Jatkuva haku
   
Lähiopetus
Mikkeli
Ammatilliset perustutkinnot
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja toimii kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Työssään hän suunnittelee, järjestää ja ohjaa erilaisilla menetelmillä nuorisotyötä tai muuta vapaa-ajan toimintaa. Hän voi työskennellä kunnassa, järjestössä, lastensuojelulaitoksessa, yrityksessä sekä yrittäjänä. Keskeistä työssä on yksilöiden ja ryhmien yhteisöllinen ohjaaminen sekä ohjattavien hyvinvoinnin edistäminen.

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala antaa sinulle valmiudet toimia ammateissa, joissa pääset edistämään:

 • Osallistumista, vaikutusmahdollisuuksia sekä kykyä toimia yhteiskunnassa
 • Kasvua ja itsenäistymistä
 • Yhteisöllisyyttä tukevia tietoja ja taitoja
 • Harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa
 • Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
 • Oikeuksien toteutumista
 • Kasvu- ja elinoloja

Ohjaustyö ammattina

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen ammattilainen osaa työskennellä monipuolista ammattitaitoaan käyttäen alan eri toimintaympäristöissä työntekijänä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä alan arvopohjan edellyttämällä tavalla.

Tutkinnon suorittanut osaa:

 • Ohjata, innostaa, motivoida ja osallistaa
 • Järjestää tavoitteellista ja elämyksellistä toimintaa kaikenikäisille (erityisesti nuorille)
 • Ryhmänohjauksen vaatimat taidot
 • Rakentaa luottamuksellisia ja toiminnallisia verkostoja
 • Tukea ohjattaviensa yhteisöllistä ja yksilöllistä kasvua heidän tarpeensa huomioiden
 • Toimia eri-ikäisten ihmisten parissa ja ohjata heidän vapaa-ajan toimintaansa yhteisökasvatuksellisia periaatteita ja menetelmiä soveltaen
 • Ymmärtää aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden sekä virikkeellisen vapaa-ajan merkityksen ihmisten hyvinvoinnille, viihtyvyydelle sekä työssä ja arkielämässä jaksamiselle
 • Ottaa luovasti huomioon eri-ikäisten ja taustoiltaan erilaisten ohjattavien yksilölliset tarpeet ja suunnitella toimintakokonaisuuksia ohjattavien toiveita kuunnellen.

Nuorisotyö ja nuorisokasvatus ovat tutkinnossa perusviitekehyksenä, mutta ammatillisten valintojen kautta on mahdollista suunnata osaamista myös muihin ikäryhmiin.

Tutkinnon rakenne

Ammatilliset tutkinnon osat (110 osp)

Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla (15 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Työntekijätaidot
 • Hyvinvointi ja turvallisuus
 • Johdatus kasvatusalaan
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Yksilön, yhteisön tai ryhmän ohjaaminen (35 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Menetelmäosaaminen
 • Ohjaustoiminta
 • Leiri-, retki- ja tapahtumaosaaminen
 • Ohjattavien turvallisuus
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen (30 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Nuoruus ja nuoruuden ilmiöt
 • Nuoren kasvu ja hyvinvointi
 • Nuoren kasvuympäristö ja lähiverkosto
 • Projektityö
 • Osallisuus ja vaikuttaminen
 • Eettinen ajattelu
 • Digitaaliset ympäristöt ja mediakasvatus
 • Monialainen yhteistyö
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen (30 osp)

 • Työtä ohjaavat perusteet
 • Ennaltaehkäisevä työ
 • Sosiaalisen vahvistamisen menetelmät
 • Osallisuus ja yhteisöllisyys
 • Toimintaympäristön kirjaamistavat
 • Palveluohjaus
 • Tukeminen vaikeissa elämäntilanteissa
 • Oma hyvinvointi ja turvallisuus
 • Oman toiminnan arviointi ja kehittäminen
 • Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Lisäksi valinnaiset tutkinnon osat (35 osp)

Hakeminen

Jos sinulla on jo ammatillinen tutkinto, ylioppilastutkinto tai korkeakoulututkinto, tai jäit ilman koulutuspaikkaa yhteishaussa, voit hakea jatkuvassa haussa.

Tutkinto / todistus

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaaja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Paukkula – Suomen Nuoriso-opisto

Paukkula – Suomen Nuoriso-opisto

Suomen Nuoriso-opisto on valtakunnallinen kasvatus- ja ohjausalan osaamiskeskus, koulutuksen järjestäjä sekä jatkuvan oppimisen kasvattajayhteisö. Suomen Nuoriso-opisto järjestää kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa nuoriso- ja yhteisöohjaajan sekä varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisaloilla monipuolisissa oppimisympäristöissä. Kansanopistona koulutustarjontaan sisältyy teatteritaiteen näyttämölinja, liikunnanohjauksen peruskurssi sekä monipuolinen...


Lue lisää oppilaitoksesta Paukkula – Suomen Nuoriso-opisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Paukkula – Suomen Nuoriso-opisto

Paukkulantie 22
50170 Mikkeli

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaaja täytä seuraavat tiedot: