Sivuston käyttötapa: Mobiili

Gränsbevakarutbildningen

Raja- ja merivartiokoulu
Sammanfattning
Cirka 1 år
tammikuu 2022
   
Imatra
Ammatillinen koulutus

Gränsbevakarutbildningen

I Finland blir man gränsbevakare endast genom att avlägga grundkursen för gränsbevakare vid Gräns- och sjöbevakningsskolan. Gränsbevakningsväsendet utbildar nya gränsbevakare enligt behov. Detta innebär att alla studerande har en arbetsplats efter sin examen.

Grundkursen pågår i 12 månader. Under kursen får studerandena utmana sig själva både psykiskt och fysiskt. Kursen är inte en yrkeshögskoleexamen och motsvarar inte heller den allmänna strukturen för en examen på andra stadiet. En gränsbevakare som utexaminerats från grundkursen kan senare fortsätta studera på fortsättningskursen och mästarkursen. 

Gränsbevakarens grundkurs

På grundkursen för gränsbevakare får du lära dig många olika färdigheter. I studierna ingår bland annat studier i följande:

 • gränskontroller
 • gränsbevakning
 • lagstiftning som gäller gränsbevakarens arbete
 • brottsbekämpning
 • språkkunskaper som behövs i arbetet 
 • motion
 • ledarförmåga och administrativa frågor
 • maktmedel
 • dokumentundersökning
 • första hjälpen
 • körning med tjänstebilar
 • militärt försvar.

Skolan genomför kursen som flerformsundervisning. Studerandena avlägger närstudierna vid Gräns- och sjöbevakningsskolan i Imatra. I kursen ingår dessutom inlärning i arbetet i de framtida förvaltningsenheterna. 

Under grundkursen sker inriktning på olika arbetsuppgifter

Största delen av studerandena väljer studieinriktningen gränsbevakning, som ger studeranden färdigheter att arbeta på en gränskontrollstation, på en gränsbevakningsstation eller på gränskontrollavdelningen. Enligt det operativa behovet utbildar vi också studerande på studieinriktningen sjöbevakning och luftfarkostunderhåll. Studieinriktningen sjöbevakning ger studeranden färdigheter att arbeta på en sjöbevakningsstation. Studieinriktningen luftfarkostunderhåll ger studeranden färdigheter att arbeta inom luftfarkostunderhåll. 

Studeranden får stöd för grundkursen

Som studerande får du följande förmåner:

 • logi
 • proviantering
 • kläder
 • hälsovård på allmänläkarnivå
 • studie- och övningsredskap
 • dagtraktamente (20,24 euro 2021)
 • två resor mellan studieplatsen och hem- eller bostadsorten i Finland för varje full studiekalendermånad (i enlighet med kostnaderna för det förmånligaste allmänna fortskaffningsmedlet). Resekostnader till och från utlandet ersätts endast om studeranden är stadigvarande bosatt utomlands.

Ansökan och behörighet

För att godkännas till grundkursen för gränsbevakare ska en person uppfylla följande kriterier:

 • Finsk medborgare som har fyllt 18 år.
 • Åtminstone gymnasiets läroplan, studentexamen eller yrkesexamen på andra stadiet ska vara avlagd.
 • Värnplikt eller frivillig militärtjänst för kvinnor vid det finska försvaret eller Gränsbevakningsväsendet (förutom personer som har åländsk hembygdsrätt) ska ha fullgjorts innan grundkursen för gränsbevakare inleds.
 • Körrätt för fordon i minst kategori B.
 • Klanderfri och pålitlig på det sätt som Gränsbevakningsväsendets uppgifter förutsätter, inga bindningar till utlandet eller andra bindningar som äventyrar säkerheten, försvaret eller en ändamålsenlig och opartisk skötsel av uppgiften.
 • Inträdesprovet ska ha avlagts med godkänt resultat. 

Diplom / examen

Gränsbevakarens grundkurs

Beställ information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Gränsbevakarutbildningen.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan

Raja- ja merivartiokoulu

Raja- ja merivartiokoulu

Raja- ja merivartiokoulun tehtäviä ovat rajaturvallisuusalan koulutus, meripelastuksen johtamiskoulutus, Rajavartiolaitoksen koiratoimintakoulutus sekä rajaturvallisuuteen liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan koordinointi. Raja- ja merivartiokoulu vastaa myös Rajavartiolaitoksen varusmiehille annettavasta erikoisrajajääkärikoulutuksesta. Koulutuskeskus sijaitsee Imatralla. Koulutusta Raja- ja merivartiokoulussa annetaan mahdollisimman todenmukaisessa ympäristössä operatiivisessa käytössä olevalla...


Lue lisää oppilaitoksesta Raja- ja merivartiokoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Raja- ja merivartiokoulu yhteystiedot

Raja- ja merivartiokoulu

Niskapietiläntie 32 D
55910 Imatra

 Näytä puhelinnumero
raja.fi

Tilaa lisätietoa

För att beställa information om Gränsbevakarutbildningen, fyll i följande uppgifter: