Metsäalan ammattitutkinto | metsäkoneenkuljettaja

Koulutuskeskus JEDU
Yhteenveto
Henkilökohtaistetaan
Ammattitutkinnot
Haapajärvi, Haapavesi

Alkavat koulutukset
Haapajärvi
Joustavasti

Haapavesi
Joustavasti

Metsäalan ammattitutkinto | metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneenkuljettajan koulutuksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa hankkimaan metsäalan ammattilaisen tiedot ja taidot. Opiskelun jälkeen metsäkoneenkuljettaja osaa työskennellä erilaisten metsäalan toimijoiden kanssa, toimia ammattitaitoisesti asiakaspalvelutilanteissa, toimia vastuullisesti ja työturvallisuutta edistävästi sekä arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Metsäkoneiden käyttö edellyttää kuljettajalta hyvää havaintojen ja liikesuoritusten yhteensovittamista.

Opintojen sisältö ja toteutus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaan sisältyy metsäalan työtehtävissä toimimista, talousmetsien käsittelyä ja opiskelijan valinnan mukaan valinnaisia tutkinnon osia, joita voivat olla esimerkiksi hakkuukoneella työskenteleminen, kuormatraktorilla työskenteleminen, metsänparannuskoneella työskenteleminen tai energiapuun korjuukoneella työskenteleminen tai muita koneelliseen tai manuaaliseen metsänhoitotyöhön liittyviä tutkinnon osia muista metsäalan tutkinnoista tai osaamisaloista.

Metsäkoneenkuljettajakoulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet ammatillisen perustutkinnon tai ovat hankkineet riittävän työkokemuksen metsäalalta. Lisäksi edellytetään vähintään ajokorttiluokkaa B.

Bioenergian osaamisala

Bioenergian osaamisalan suorittanut hallitsee bioraaka-aineen jalostamiseen, tuotantolaitoksen ylläpitoon ja huoltoon sekä bioraaka-aineen käsittelyyn ja varastointiin liittyvät työvaiheet. Lisäksi hän hallitsee turvetuotannon työprosesseja sekä käytettävien koneiden huoltoon ja korjaukseen liittyviä työvaiheita suorittamansa tutkinnon osan vaatimusten mukaisesti.

Metsätalouden osaamisala

Metsätalouden osaamisalan tutkinnon suorittanut osaa hoitaa monipuolisesti talousmetsiä. Osaamisalan suorittanut hallitsee metsälain, metsänhoitosuositusten ja metsien sertifioinnin periaatteet siten, että kykenee soveltamaan osaamistaan työssään. Metsätalousyrittäjä osaa hoitaa talousmetsiä ja tehdä puukauppaa yrittäjänä. Metsäpalveluyrittäjä osaa suunnitella, kehittää ja tuottaa metsäpalveluita kustannustietoisesti ja asiakaslähtöisesti. Metsuri osaa tehdä metsänhoito ja -uudistamistöitä sekä valmistaa puutavaraa manuaalisesti yrittäjämäisellä työotteella.

Metsäkoneenkuljettaja työelämässä

Metsäkoneenkuljettajan tehtäviin kuuluu koneellinen puunkorjuu eri tyyppisissä hakkuukohteissa. Myös huolto- ja korjaustyöt kuuluvat usein työtehtäviin. Metsäkoneenkuljettajat työskentelevät usein metsäkoneyrittäjinä tai heidän palveluksessaan. Metsäkoneenkuljettaja työllistyy usein metsän- ja ympäristöhoitopalveluita sekä koneellista puunkorjuuta tarjoaviin yrityksiin.

Metsäkoneenkuljettajan työ on itsenäistä ja vastuullista. Metsäkoneenkuljettajan on sopeuduttava usein vuorotyöhön ja yksintyöskentelyyn. Opinnot antavat hyvät valmiudet koneellisen puunkorjuun tehtäviin ja jatko-opintomahdollisuudet muihin metsäalan ammatteihin.

Bioenergian osaamisala

Bioenergian osaamisalalla tutkinnon suorittanut toimii bioenergian jalostuksen, biokaasun tuotannon, energiapuun hakettamisen ja murskaamisen tai turvetuotannon tehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös bioenergia-alan yrittäjänä.

Metsätalouden osaamisala

Metsätalouden osaamisalalla tutkinnon suorittanut toimii metsätalousyrittäjänä, metsäpalveluyrittäjänä tai metsurina. Metsätalousyrittäjä toimii metsän myynti- ja ostotehtävissä sekä metsänkäsittelyn eri vaiheiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Metsäpalveluyrittäjä tarjoaa metsänkäsittelyyn ja -hoitoon liittyviä palveluita. Metsuri tekee puunkorjuuseen ja metsänhoitoon liittyviä tehtäviä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan oppilaitoksen omien verkkosivujen kautta.

Tutkinto / todistus

Metsäalan ammattitutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Kustannukset

Tutkinnon hinta on 300 €. Oppisopimuksena koulutus on maksuton.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Metsäalan ammattitutkinto | metsäkoneenkuljettaja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Koulutuskeskus JEDU

Koulutuskeskus JEDU

Koulutuskeskus JEDU järjestää monialaista ammatillista koulutusta Haapajärvellä, Haapavedellä, Kalajoella, Nivalassa, Oulaisissa, Piippolassa (Siikalatvalla) ja Ylivieskassa. JEDU järjestää ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot seuraavilla koulutusaloilla: Humanistiset ja taidealat Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet Luonnontieteet Maa- ja metsätalousalat Palvelualat Tekniikan alat Terveys- ja...


Lue lisää oppilaitoksesta Koulutuskeskus JEDU ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Koulutuskeskus JEDU

Kytökyläntie 260
Haapavesi

 Näytä puhelinnumero
www.jedu.fi


Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Metsäalan ammattitutkinto | metsäkoneenkuljettaja täytä seuraavat tiedot: