Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Haapaveden Opisto
Yhteenveto
3 vuotta
suomi
Opintotukikelpoinen
   
Haapavesi
Ammatilliset perustutkinnot

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen

Koulutuksen sisältö

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen suuntautumisvaihtoehto (tutkintonimike nuoriso- ja yhteisöohjaaja) muodostuu neljästä pakollisesta tutkinnon osasta:

  • ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
  • yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
  • nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
  • osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen.

Lisäksi opintoihin kuuluu 35 osp valinnaisia tutkinnon osia kuten vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, liikkumisen ohjaaminen, ilmaisun ohjaaminen, luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen sekä tukea tarvitsevien ohjaaminen. Lisäksi opiskellaan yhteisinä opintoina esim. viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja yhteiskunta- ja työelämäosaamista.

Koulutuksen toteutus

Kaksoistutkinnon suorittaminen on mahdollista. Lisäksi on mahdollista suorittaa Humakin yhteisöpedagogi-tutkinnon AMK-väylät opintoja yhteensä 60 opintopistettä. Nämä opinnot tunnustetaan Humanistisessa ammattikorkeakoulussa sellaisenaan.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on oleellinen osa kasvatus- ja ohjausalan opintoja ja osaaminen arvioidaan työpaikalla näytöissä. Käytännön työn kautta opiskelija pääsee tutustumaan useisiin erilaisiin alalla toimiviin organisaatioihin ja hyödyntämään hankkimiaan taitoja oppien koko ajan lisää. Työpaikat voivat olla esimerkiksi lasten ja nuorten leireillä, kuntien nuoriso- ja vapaa-aikatoimissa, seurakunnissa, päiväkodeissa, kouluissa, aamu- ja iltapäiväkerhoissa, järjestöissä ja lastensuojelun yksiköissä, ikääntyvien palveluissa tai erilaisissa hankkeissa. Opiskelija voi myös suorittaa osan koulutuksesta ulkomailla erilaisissa työpaikoissa.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan mahdolliset aiemmat opinnot ja osaaminen sekä suunnitellaan tutkinnon suorittamisen henkilökohtainen toteuttamismuoto.

Osaamista hankitaan oppilaitoksessa sekä työpaikalla koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Opintojen kesto on noin kolme vuotta. Aiemmin hankittu osaaminen lyhentää opiskeluaikaa.

Väyläopinnot

Haapaveden Opisto tekee yhteistyötä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa tarjoten kasvatus- ja ohjausalan (KASO) opiskelijoilleen Humakin opintoja 60 op verran väyläopintoina.

Kaso-opiskelijan väyläopinnoilla Humakissa opiskelija täydentää perustutkinnon opintojaan Humakin avoimen AMK:n tarjonnassa olevilla yhteisöpedagogi (AMK) opintojaksoilla korkeakoulutasoisiksi opinnoiksi ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan.  

Väyläopintojen laajuus on 60 opintopistettä, mikä vastaa ensimmäisen tutkintovuoden opintoja. Opinnot opiskeltuaan, opiskelija voi hakea Humakiin erillishaussa ja tullessaan valituksi, väyläopinnot hyväksi luetaan (ahot-prosessi) osaksi tutkintoa, ja opiskelija jatkaa opinnoissaan käytännössä toisen tutkintovuoden opintoja.

Väylät-opinnoissa opiskelija saa ohjausta opinnoissaan lukuvuoden ajan sekä Kasvatus- ja ohjausalan lehtorilta että Humakin lehtorilta. Humak-valmennus tapahtuu verkossa.

Opinnoissa hyödynnetään sekä opiston pienryhmää että kaikkien väylä-opiskelijoiden muodostamaa opiskelijayhteisöä. Opiskelu tapahtuu osin itsenäisinä tehtävinä, osin ryhmätehtävinä. Opiskelun suunnittelussa hyödynnetään kaso-opintojen projekteja ja opintojaksoihin liittyviä toteutuksia. Tehtävät voivat olla myös puhtaasti verkkotehtäviä, joihin opiskelija osallistuu haluamanaan hetkenä lukuvuoden aikana.

Opintojen jälkeen

Valmistuneet nuoriso- ja yhteisöohjaajat voivat työllistyä muun muassa nuoriso-, erityisnuoriso- ja perhekotityöntekijöiksi sekä ohjaajiksi erilaisiin organisaatioihin.

Opinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Osa valmistuneista jatkaa opintojaan ammattikorkeakouluissa esimerkiksi yhteisöpedagogiksi, sosionomiksi tai liikunnan ohjaajaksi. Valmistumisen jälkeen osaamista voi syventää myös Haapaveden Opistossa esimerkiksi kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa.​

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Henkilöt, joilla on jo jokin aiempi tutkinto, voivat hakea erillishaussa suoraan oppilaitokseen.

Tutkinto / todistus

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto,  nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaaja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Haapaveden Opisto

Haapaveden Opisto

Haapaveden Opisto

Haapaveden Opisto järjestää ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, vapaan sivistystyön koulutusta ja maahanmuuttaja koulutusta. Opisto muodostaa tiiviin kampusalueen ihan Haapaveden kaupungin keskustassa. Kampus tarjoaa monikulttuurisen ja yhteisöllisen toimintaympäristön, jossa vuorovaikutuksella ja me-hengellä on suuri merkitys. Neljä asuntolaa asianmukaisine varusteineen ja palveluineen...


Lue lisää oppilaitoksesta Haapaveden Opisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Haapaveden Opisto

Vanhatie 45
86600 Haapavesi

 Näytä puhelinnumero
www.haapop.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | nuoriso- ja yhteisöohjaaja täytä seuraavat tiedot: